L’educació a la recerca de sentit

Educació basada en
evidència científica i models validats

Gràcies a
Instruments Educatius Professionals

Per a un
Neurodesenvolupament Competencial Òptim

Construeix el teu cervell!

+100 000

estudiants ja han construït la seva millor versió

INSTRUMENTS EDUCATIUS PROFESSIONALS

Model Educatiu
basat en
Evidència Científica
i Models Validats

Els Instruments Educatius Professionals (IEP) són tecnologies educatives, equitatives i adaptables, fruit de la convergència entre les Ciències del Coneixement i tecnologies com ara la Intel·ligència Artificial. Permeten implantar estratègies d’ensenyament-aprenentatge basades en evidència científica amb mides d’efecte òptimes, així com aconseguir una millora real dels resultats acadèmics, permetent que cada persona desenvolupi els seus processos cognitius (Neurodesenvolupament Competencial) de manera òptima i econòmicament viable i amb independència del seu entorn socioeconòmic i cultural.

Conceptes Clau

Projecte Editorial Curricular Adaptable

Ensenyament adaptable i configurable a qualsevol entorn docent

Aprenentatge adaptat a les necessitats de cada estudiant

Anàlisi de l’aprenentatge en temps real

Característiques Clau

Evidència Científica

Models Neuropsicològics

Models cognitius

Validació

Validats a través de la seva implantació en entorns escolars reals amb més de 100 000 estudiants

Aprenentatge Adaptatiu

Nivell 1: durant l’activitat

Nivell 2: durant el procés

Nivell 3: selecció de contingut

Metacognició Gamificada

L’estudiant és conscient del seu propi progrés

Anàlisi de l'Aprenentatge

Proporciona dades objectives que permeten mesurar el progrés en base al neurodesenvolupament i el marc legislatiu

Coneix MathLAB

Comença a implantar una educació basada en evidència científica i models validats.

Construeix la teva aula

Assessorament personalitzat

Tipus de contingut

1. 1. Curriculars

2. 2. Suport escolar i necessitats educatives especials

Formats de contingut

1. i-Llibres de Text:

Continguts Curriculars
i-Llibre Unitats Didàctiques

Aquest format és una versió renovada i intel·ligent del Llibre de Text habitualment implantat. Permet l'adaptació als models i recursos ja implantats pel docent.

Continguts Curriculars
i-Llibre Processos Cognitius

Aquest format és una versió renovada i intel·ligent del Llibre de Text habitualment implantat mitjançant el treball per processos cognitius. Permet l'adaptació als models i recursos ja implantats pel docent.

2. i-Llibres recursius

Continguts Curriculars
i-Llibre Benvinguda

A partir d’una anàlisi inicial dissenyada per a mesurar el nivell d’adquisició dels objectius curriculars, es genera un i-Llibre de reforç/millora personalitzat i recursiu.

Principi de curs

Continguts Curriculars
i-Llibre Vacances

A partir d’una anàlisi inicial dissenyada per a mesurar el nivell d’adquisició dels objectius curriculars, es genera un i-Llibre de reforç/millora personalitzat i recursiu.

Fi de curs

3. Quaderns Predissenyats

Continguts Curriculars
Quadern Curricular

Dissenyats per a que l’estudiant desenvolupi les competències específiques de cada àrea de la manera més eficaç i efectiva.

Quadern NEE i NESE Dissenyats per a que l’estudiant desenvolupi les competències mínimes específiques de cada àrea de forma adaptativa i eficaç.
Quadern NEE i NESE

Dissenyats per a que l’estudiant desenvolupi les competències mínimes específiques de cada àrea de forma adaptativa i eficaç.

4. Pla Personalitzat

Continguts Curriculars i/o de Suport Escolar i Necessitats Educatives Especials
Pla Personalitzat

Segons els resultats de l’anàlisi (prova) inicial orientat a detectar possibles dificultats al seu aprenentatge, es genera un Pla Personalitzat d’Intervenció Recursiu orientat a solucionar i millorar les dificultats detectades.

5. Reposador de Tallers

Continguts creats pel Docent
Reposador de Tallers

Els Instruments Educatius Professionals disposen d’un reposador de tallers a partir dels quals el docent, a través de l’eina d’autor, pot dissenyar els seus propis quaderns adaptats a les seves necessitats i objectius específics.

Models d’implantació

1. Substitutiu

L’Instrument Educatiu Professional es converteix en l’eina eix del Neurodesenvolupament de l’estudiant.

2. Complementari

L’Instrument Educatiu Professional conviu amb d’altres materials i eines, als quals aporta valor gràcies a les seves característiques.

3. Paral·lel

L’Instrument Educatiu Professional s’utilitza amb independència d’altres estratègies d’aprenentatge.  

Testimonis Reals

Serveis Associats

Posada en funcionament

Pla de formació docents i famílies

Manteniment i atenció als usuaris

Seguiment i acompanyament dels docents

Informe final d'Investigació

Socis i distribuïdors

Contacte

Telèfon

+34 965 422 413

Adreça

Avenida de Dolores 11, 03203, Elche (Alicante)

Indica’ns com podem ajudar-te: